Instrumenty płatnicze

Pierwsze w powszechnym użyciu, bo od 1972 roku, były karty z paskiem magnetycznym. Odczyt danych tych kart odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego. Operacje na kartach magnetycznych dokonywane są przeważnie w trybie rzeczywistym. Karty magnetyczne są jedną z najtańszych form zapisu informacji – stąd ich duża popularność. Niestety, dlatego też, że informacje zapisane są na pasku magnetycznym, karty te są podatne na próby podrobienia.W związku z potrzebą wprowadzenia bezpieczniejszego instrumentu płatności – wprowadzono karty chipowe (mikroprocesorowe, smart cards). Karta chipowa wyposażona jest w mikroprocesor, który kontroluje proces dostępu do danych. Dane są dodatkowo zaszyfrowane, a przez to trudniejsze do odczytania przez osoby niepowołane. W pamięci procesora wczytane są informacje o numerze karty, posiadaczu, wysokości limitów, dacie ważności. Jej objętość pozwala na zapisanie nieporównywalnie większej ilości danych niż na kartach magnetycznych, lepsze standardy zabezpieczeń karty oraz ewentualne stosowanie karty do wypełniania innych celów (np.: jako kartę telefoniczną, dowód identyfikacyjny, prawo jazdy itp.). Korzystając z kart chipowych jesteśmy również proszeni o podanie numeru PIN, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa tego rozwiązania.Kolejnym krokiem w ewolucji karty płatniczej było dobudowanie do chipu antenki, przez co stała się możliwe dokonywanie płatności bezstykowo, czyli pojawiły się karty zbliżeniowe (bezstykowe, contactless).

Obecnie karty bezstykowe przybierają często inne formaty niż standardowa karta. Może być to gadżet. Obecnie w Polsce istnieją dwa – zegarek watch2pay, który można przystawić do terminala i gadżety, takie jak te oferowane przez Quicko. Gadżety te wykorzystują technologię MasterCard® PasyPass™ i można dokonywać nimi płatności dokładnie na takich samych zasadach jak zwykłą kartą bezstykową. Wydaje się to ciekawym pomysłem, a zarazem bezpiecznym, szczególnie dla dzieciaków. Mogą otrzymać brelok i dokonywać niewielkich płatności, nie nosząc przy sobie portfela.

Rynek płatności bezgotówkowych w ostatnich latach przeżywa swój rozkwit: supermarkety wydają karty co-brandowe, karty kredytowe umożliwiają klientom zaciąganie kredytów ratalnych, do powszechnego użytku weszły płatności bezstykowe (ang. contactless), a także coraz większą popularność zyskują technologie płatności mobilnych zintegrowanych z telefonami komórkowymi. Wdrożenie standardu EMV (Europay, MasterCard and Visa), było w znaczącej części połączone z wdrożeniem technologii płatności bezstykowych, przez co Polska wysunęła się na pozycję lidera w Europie i trafiła do ścisłej czołówki państw na świecie, pod względem ilości wydanych kart bezstykowych, zrealizowanych za ich pomocą transakcji, bezpieczeństwa tych transakcji, a również liczby przystosowanych do ich obsługi terminali płatniczych. Polska ponadto była pierwszym krajem Europy Środkowej, w którym banki wprowadziły karty umożliwiające dokonywanie płatności poprzez zbliżenie ich do czytników.
Duża popularność tego instrumentu płatniczego wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa stosowania kart bezstykowych. Nie bez przyczyny został określony limit na transakcję dokonywaną kartą contactless w wysokości 50 zł. Często taką właśnie kwotę nosimy w portfelu, a więc zgubienie banknotu 50 zł porównywane jest do pojedynczego fraudu, czyli kradzieży przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej.

Tak w Polsce, jak i na świecie, żniwo zbiera trend przechodzenia od „pieniądza plastikowego” do płatności elektronicznych z wykorzystaniem technologii zbliżeniowych oraz mobilnych. Przyglądając się bliżej tendencjom panującym na rynku, główny nacisk w obszarze płatności bezgotówkowych kładziony jest obecnie na następujące innowacyjne technologie mobilne:

- Zdalne płatności mobilne (ang. mobile remote payments) – technologia, w której komunikacja z urządzenia mobilnego (zwykle smarfon lub tablet) za pośrednictwem infrastruktury operatora GSM (np. technologia USSD lub SMS) albo za pośrednictwem mechanizmu OTT ang. Over The Top (np. z wykorzystaniem mobilnego Internetu), trafia do centrum autoryzacyjnego, a następnie do terminala – w ten sposób płatności można dokonać za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie lub poprzez wysłanie SMS’a,

- Płatności NFC (ang. Near Field Communication) – technologia działająca analogicznie jak w przypadku zbliżeniowych kart płatniczych, z tym, że wymaga ona „umieszczeniu” w urządzeniu mobilnym (np. smartfonie) danych karty płatniczej w standardzie EMV, które używane są do komunikacji z terminalem POS właśnie przy użyciu NFC – w ten sposób telefon komunikuje się z terminalem, który z kolei łączy się z centrum autoryzacyjnym, w skutek czego jest realizowana płatność.

Przeżywamy obecnie najintensywniejszy okres, jeśli chodzi o ilość i tempo innowacyjnych pomysłów w obszarze technologii płatności bezgotówkowych. Jednakże… od pomysłu do wdrożenia innowacji na masową skalę droga jest bardzo daleka. Jako konsultanci, aktywnie wspieramy naszych Klientów na każdym etapie tej drogi. Jesteśmy na bieżąco z rynkiem i aktualnymi nowinkami technicznymi, uczestniczymy we wdrożeniach i testach rozwiązań, które już, czy też niebawem, będą funkcjonować na szeroką skalę. Możemy też zdradzić, że obecnie pracujemy nad w pełni polskim produktem — mobilnym POSem, który umożliwi m.in. przedstawicielom handlowym, usługodawcom świadczącym swoje usługi poza biurem czy u klienta, pobieranie opłat z wykorzystaniem własnego smartfona. Nasz produkt już niebawem będzie gotów do testów – mówi Grzegorz Nowakowski, współzałożyciel Payarto, ekspert w zakresie płatności bezgotówkowych.

Powrót do Publikacji