W czerwcu 2017 podpisane zostało porozumienie ws. sprawie stworzenia Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Związku Banków Polskich, przedstawicieli instytucji płatniczych – Mastercard i Visa oraz innych podmiotów z rynku płatności w Polsce.

fpb_znak_rgb_0.png

Celem programu jest poszerzenie sieci akceptacji płatności bezgotówkowych (kart płatniczych, płatności mobilnych). Do realizacji tego celu utworzona została Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Obecnie w Polsce około 30 % transakcji w punktach handlowo-usługowych przeprowadzanych jest w formie bezgotówkowej. Gotówka jest nadal dominującym środkiem płatniczym, w przeciwieństwie do skandynawskich liderów, np. Szwecji. Klienci sklepów, czy punktów usługowych w Polsce wybierają gotówkę jako sposób płatności ze względu na swoje preferencje lub okoliczności, ale też często dlatego, że dany punkt nie akceptuje płatności kartą. Chodzi tu w dużej mierze o małe przedsiębiorstwa, których obroty nie pozwalają na inwestycję w terminal. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard aż 47% polskich konsumentów ma w swojej okolicy sklep, w którym nie są akceptowane karty płatnicze, a aż 63% ankietowanych deklaruje, że akceptacja kart zachęciłaby ich do częstszego wybierania płatności bezgotówkowych.

Poszerzanie akceptacji płatności bezgotówkowych jest istotne z gospodarczego punktu widzenia. Twórcy Polski Bezgotówkowej w swoich wypowiedziach wymieniają następujące zalety obrotu bezgotówkowego, które mogą stać się impulsem dla gospodarki;

  • rozwój sieci akceptacji to inwestycja w budowę infrastruktury do rozwoju innowacyjności między innymi w zakresie metod płatności i rozliczeń, co przekłada się na korzyści makroekonomiczne dla gospodarki krajowej,
  • redukcja szarej strefy i uszczelnienie systemu podatkowego,
  • obniżenie kosztów produkcji, liczenia i przewożenia banknotów,
  • poprawa wskaźników rozwoju polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej,
  • poprawa komfortu klientów, szybsze i wygodniejsze transakcje na co dzień.

Fundacja będzie realizować swój cel poprzez sfinansowanie punktom handlowo — usługowym należącym do sektora MMSP i takim, które dotychczas nie akceptowały płatności kartą, a wyrażą taka chęć:

  • instalacji terminala płatniczego,
  • opłat za obsługę płatności bezgotówkowych w okresie 12 miesięcy od instalacji.

Beneficjentami będą podmioty, które dotychczas nie posiadały terminali, między innymi ze względu na niewielką skalę swojej działalności.

Optymistyczny scenariusz zakłada instalację 600 tys. nowych terminali w ciągu 3 lat (podwojenie obecnej liczby). To pozwoli na wzrost udziału transakcji bezgotówkowych z obecnych 30% do nawet 80% w perspektywie najbliższych lat (obecny poziom Szwecji).

Fundusze na realizację projektu zostały zgromadzone przez samych inicjatorów – budżet w wysokości około 600 mln zł pochodzi w 50% od organizacji płatniczych, w 30% od banków oraz w 20% od agentów rozliczeniowych.

Dostawcy terminali i firmy obsługujące rozliczenia przygotowują już oferty dla przedsiębiorstw uprawnionych do skorzystania z pomocy w ramach programu, niekiedy oferując również zniżki na obsługę transakcji po zakończeniu preferencyjnego okresu pierwszych 12 miesięcy.

Inicjatywa wpisuje się również w program „Od Polski papierowej do cyfrowej” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Trwają prace rządowe nad ustawą mającą zobowiązywać wszystkie punkty handlowo – usługowe do akceptowania płatności kartowych. Terminale pojawiły się już w niektórych urzędach administracji publicznej, a nawet w radiowozach.

Powrót do Publikacji