Sytuacja na rynku kart płatniczych w Polsce

Według NBP na koniec III kwartału 2014 r. na naszym rynku znajdowało się w obrocie 35,5 mln kart płatniczych. W porównaniu do poprzedniego kwartału 2014 r. odnotowano wzrost liczby (do 690 mln) i wartości (do 121 mld) transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart, czyli odpowiednio o 7,3 proc. oraz 3,9 proc.

Do końca III kwartału 2014 roku wydano w Polsce 24,5 mln kart oraz urządzeń zbliżeniowych, co czyni nasz kraj jednym z liderów w tej dziedzinie, razem z Australią, Kanadą oraz Czechami.  Liczba ta stanowi ponad 69% wszystkich kart płatniczych w Polsce i ma tendencję rosnącą. Na terenie naszego kraju na koniec września 2014 r. znajdowało się około 266 tys. terminali zbliżeniowych (ok. 75% wszystkich działających na rynku). Rośnie także wartość przeprowadzanych za ich pomocą transakcji. Czyni to Polskę doskonałym środowiskiem dla rozwoju urządzeń zbliżeniowych używanych przez klientów do realizacji płatności. Wzrasta także bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych na skutek wprowadzenia przez banki limitów kwotowych i ilościowych dla tego typu transakcji wykonywanych w trybie off-line.

Spory potencjał ukryty jest w kartach kredytowych. Średnio co szósty Polak i niemal co czwarte gospodarstwo domowe dysponuje kartą kredytową. Recesja gospodarcza ostatnich lat przyczyniła się do redukcji liczby kart o około 40 proc. lecz rosnąca popularność handlu w sieci wskazuje, że liczba kart kredytowych będzie rosnąć. Już można zaobserwować malejąca dynamikę spadku będących w użyciu kart kredytowych.

Bodźcem do rozwoju rynku kart płatniczych będzie również najprawdopodobniej obniżka opłaty interchange do poziomu 0,5% (zapowiadane są dalsze obniżki do 0,2% i 0,3% odpowiednio dla kart debetowych i kredytowych) oraz rosnąca liczba punków akceptujących karty, niezależnie od kwoty transakcji. Znaczący postęp dokonał się w obszarze infrastruktury: liczba punktów akceptujących karty na milion mieszkańców wynosi 7,7 tys. Zapowiadane jest uruchomienie dużej liczby kolejnych punktów akceptacji w placówkach administracji publicznej i na poczcie. Dużą popularnością cieszą się także nowe technologie. Polska jest przodującym krajem w Europie w dziedzinie innowacji w systemach płatniczych. Obserwujemy uruchamianie nowych schematów płatności opartych o smartfony z NFC i hasła jednorazowe (np. Blik, Peopay).

Należy jednocześnie odnotować, że pomimo rosnącej popularności elektronicznych metod płatności, gotówka  w obiegu poza systemem bankowym stanowi nadal ponad 20% ogólnej podaży pieniądza (przy średniej UE na poziomie 17% i poziomach rzędu 4% — 5% w krajach takich jak Wielka Brytania, czy Szwecja), a odsetek ubankowienia społeczeństwa, którego pochodną jest korzystanie z elektronicznego pieniądza, kształtuje się na poziomie ok. 80%. Wykorzystanie gotówki będzie jednak stopniowo spadać m.in. z uwagi na rosnący koszt jej obsługi w porównaniu do malejącego kosztu obrotu bezgotówkowego.

Wszystko to wskazuje na wielki potencjał jaki drzemie w polskim rynku kart płatniczych. Nadchodzące lata przyniosą szanse dalszego rozwoju uczestnikom tego rynku: bankom, agentom rozliczeniowym, organizacjom płatniczym, procesorom płatności, a także korzyści ich klientom, użytkownikom kart płatniczych.

W artykule wykorzystano dane z: „Informacji o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.” Narodowy Bank Polski

Powrót do Publikacji